Istorijat Fakulteta

Istorijat Fakulteta

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, osnovan je 2000. godine pod nazivom Fakultet za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za potrebe spoljne trgovine u Novom Sadu.

Osnivač Fakulteta, prof. dr Slavko Carić, na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva kao redovan profesor i šef Katedre privrednopravnih nauka Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, kao i konsultantskog iskustva u radu sa privredom, implementirao je znanja akumulirana godinama u nastavni plan i program Fakulteta za obrazovanje diplomiranih pravnika i diplomiranih ekonomista za spoljnu trgovinu.

U želji da obrazuje kadrove koji će već u toku školovanja biti osposobljeni da samostalno rešavaju složene probleme u našoj privredi, a na temelju iskustva zemalja koje su uspešno prošle kroz proces tranzicije, kreiran je nastavni plan koji je studentima omogućavao da uz pomoć usvojenih metoda i sistema razvijenih zapadnih zemalja teže razvoju naše privrede u sličnom smeru.

Kao podrška ovako koncipiranom nastavnom planu, bio je prilagođen i način rada nastavnog kadra sa studentima u malim, mentorskim grupama. Ovakav pristup nastavnom procesu omogućavao je dinamičan interaktivan rad i efikasniji transfer znanja.

Prilikom definisanja i strukturiranja nastavnog plana i programa Fakultet se rukovodio interesima studenata, njihovim opredeljenjem za kvalitetno obrazovanje i stručnu osposobljenost za područje rada iz oblasti ekonomskih odnosa zemlje sa inostranstvom.

Da bi se naši budući stručnjaci uspešno snalazili i poslovali u sve dinamičnijem okruženju na svetskoj sceni i aktivno učestvovali u oživljavanju tržišne privrede naše zemlje, plan i program bio je koncipiran tako da studentima pruži osnovna znanja vezana za privredu naše zemlje, kao zemlje u tranziciji. Poseban naglasak bio je stavljen na stručne predmete vezane za savremeno poslovanje banaka, privrednih subjekata i pravosuđa. Nastavnim planom bili su predviđeni i predmeti koji su pokrivali oblasti funkcionisanja međunarodnog prava i međunarodne zajednice kao i način na koji međunarodni sistem i globalizacija utiču na našu zemlju i naš ekonomski i pravni sistem. Nastavni plan je obuhvatao i predmete kao što su Osnove menadžmenta, Finansijski menadžment, Finansije i Finansijsko pravo.

Obrazovanju vrhunskog kadra doprinosila je praksa koju je Fakultet organizovao u tadašnjim vodećim bankarskim institucijama i privrednim organizacijama i insititucijama, čime su se znanja stečena u toku nastave mogla direktno primeniti i u praksi.

e-upis
banner-eumaster-study