Manifestacija „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" održana na FIMEK-u

22 novembar 2017 | Novosti | Štampa

Udruženje „Libertas" pod pokroviteljstvom Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, organizovalo je manifestaciju „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" koja se održala u petak 17. novembra 2017. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Cilj manifestacije je da se ukaže na benefite bavljenja pčelarstvom u Srbiji, ali i da doprinese promociji preduzetništva u pčelarstvu.
Ispred udruženja „Libertas" i FIMEK-a učesnike i goste manifestacije, pozdravio je dekan ove ustanove, prof. dr Dragan Soleša i poželeo im dobrodošlicu i prijatan boravak na manifestaciji. „Moderna srpska poljoprivreda ne može se zamisliti bez razvijenog i modernog pčelarstva. Vojvodina, a posebno šire područje grada Novog Sada i Fruška gora imaju bogate prirodne resurse za razvoj pčelarstva i meda visokog kvaliteta, na šta je ukazano u okviru završenog pokrajinskog projekta čiji je nosilac bio Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Istraživanja su bila usmerena na Društvo pčelara „Jovan Živanović" iz Novog Sada, i pokazala su da je pčelarstvo u Vojvodini relativno dobro razvijeno, ali da postoji potreba za jasnom preduzetničkom orijentacijom. Problemi sa kojim se sreću pčelari je prvenstveno oslanjanje na primarne faktore proizvodnje; mali udeo dodate vrednosti u finalnom proizvodu (marketing, brendiranje, diferencijacija, dizajn, pakovanje); nedostatak ulaganja i inovacija u pčelarstvu. Ukazano im je na potrebu za jačanjem saradnje sa naučnim i obrazovnim institucijama, poljoprivrednim proizvođačima u oblasti voćarstva i povrtarstva i medijima. Dakle, kroz ovu manifestaciju, nastojimo da promovišemo preduzetništvo i umrežavanje, odnosno uspostavljanje veze između preduzetnika, pčelara, zemljoradnika, zaštite životne sredine, inovacija i konačno obrazovanja. U fokusu je dugoročno tržišno pozicioniranje i ostvarivanje profita pčelara na duži rok, i tako obezbeđenje preduslova za privredno jačanje grada." - rekao je prof. dr Dragan Soleša.
Nakon svečanog otvaranja manifestacije „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" predavači su održali predavanja o činiocima razvoja pčelarske proizvodnje, rizicima u pčelarskoj proizvodnji kao i o mogućnostima organske proizvodnje meda u Vojvodini. Iz društva pčelara „Jovan Živanović" iz Novog Sada, rekli su da postoji šansa da se domaći med izvozi na evropsko tržište i da pčelarstvo kao grana poljoprivrede ima veliki potencijal.
Prema rečima organizatrora ove manifestacije, promocijom preduzetništva, kroz inovativni pristup pčelarstvu, može da se utiče kako na održivost proizvodnje tako i na negovanje zdravih stilova života i veće prinose u poljoprivrednoj proizvodnji.

Manifestacija „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" održana na FIMEK-u

Više iz ove kategorije « RTV Dokument - 12.11.2017.
e-upis