SVEČANA DODELA GRANTOVA ZA INOVATIVNE PROJEKTE INFORMISANJA O EU OD STRANE EVROPSKOG POKRETA U SRBIJI

01 novembar 2017 | Novosti | Štampa

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je 01.11.2017. godine svečano potpisao ugovor o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja.

Na poziv se javilo 60 organizacija iz različitih krajeva Srbije. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je jedan od 10 učesnika, čiji je predlog pobedio na konkursu „Evropa za mene" u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji.
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je započeo implementaciju projekta „Through debate to knowledge" - raising campaign on Serbia's EU accession process – Chapter 11, koji je podržan od strane Evropskog pokreta u Srbiji.
Cilj projekta „Evropa za mene" je da poveća znanje građana Srbije o evropskim vrednostima i funkcionisanju Evropske unije, kao i da približi proces pristupanja Srbije Evropskoj uniji, koristi i uticaje na njihov svakodnevni život u procesu pregovora.
Primarna ciljna grupa su mladi, mediji i opšta populacija na celoj teritoriji Srbije. Takođe jedan od specifičnih ciljeva je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, univerziteta, biblioteka i stručne zajednice.

SVEČANA DODELA GRANTOVA

     

e-upis