FIMEK jedan od partnera Erasmus + programu

14 novembar 2017 | Novosti | Štampa

Povodom obeležavanja 30 godina postojanja Erasmus + programa 19.10.2017. godine na Veleučilištu ,,Lavoslav Ružička’’ u Vukovaru, održana je svečana prezentacija i početak samog programa i projekata na kojem će Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, učestvovati i sarađivati kao jedna od partnerskih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije.

Svečanu sednicu i početak projekta otvorio je doc. dr Mirko Smoljić, dekan Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička’’ koji je istakao značaj mobilnosti i razmene iskustva između visokoškolskih ustanova kao garanciju daljeg napretka naučnih procesa.

Tatjana Vučurević asistent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment je prisutnim gostima i studentima Veleučilišta predstavila svoju matičnu ustanovu kao i Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

FIMEK će u naredne dve godine ravnopravno participirati u implementaciji Erasmus + programa pod nazivom Projekt 2017-1-HR01-KA 107-035067, koji govori o međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata i time omogućiti viši nivo kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja.

FIMEK jedan od partnera Erasmus + programu

     

e-upis