Studenti FIMEK-a u poseti farmi „Balaš" i fabrici stočne hrane „Gebi" iz Čantavira

06 novembar 2017 | Novosti | Štampa

Studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, sa studijskog programa Inženjerski menadžment u agrobiznisu su 31.10.2017. godine posetili porodičnu farmu „Balaš" i fabriku stočne hrane „Gebi" u Čantaviru u organizaciji doc. dr Radivoja Prodanovića i doc. dr Dušana Zvekića.

Vlasnik Balaš Mikloš sproveo je studente kroz farmu ukazavši im na osnovne faktore, koji su doneli uspeh u poslovanju, kao i na samu organizaciju poslovanja. Predstavljen je savremeni sistem proizvodnje mleka Holštajn Frizijske rase, te su studenti imali priliku da svoja teoretska znanja upotpune i upoznaju se sa svim fazama u procesu proizvodnje, počev od pripreme hrane, organizacije muže i distribucije mleka, održavanje higijene i dr. Studenti su imali jedinstvenu priliku da postave pitanja, da saznaju sve što ih interesuje i lično se uvere kako funkcioniše savremena govedarska farma, na kojoj se beleže prinosi mleka od preko 9 000 litara godišnje po jednom muznom grlu.

Nakon završene posete farmi Balaš, studenti su se uputili u kompaniju GEBI, gde su imali priliku da se upoznaju i sa najsavremenijom tehnologijom u proizvodnji stočne hrane. Tehnolog mr Attila Vojter preneo je praktična znanja o organizaciji proizvodnje stočne hrane, proveo studente kroz fabriku, ukazujući im na važnije aspekte same proizvodnje, osnovne pokazatelje, kao i standarde koji se primenjuju u kompaniji. Takođe, studenti su imali priliku da na kratkoj video prezentaciji shvate šta je kompanija postigla u poslednjih 15 godina otkako je otpočela proizvodnja stočne hrane. Kompanija Gebi je lider na tržištu stočne hrane, a značajan deo svog asortimana plasira i na tržišta zemalja u okruženju.
Studenti su izrazili zadovoljstvo praktičnom nastavom i istakli interesovanje i za dalje takve aktivnosti, te će Fakultet nastojati u sve većoj meri da povezuje teoriju i praksu, odnosno da osposobljava studente za najrazličitije poslove, koje će sutra obavljati.

Studenti FIMEK-a u poseti farmi „Balaš" i fabrici stočne hrane „Gebi" iz Čantavira

e-upis