Javna debata – Kako odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada u oblasti IKT-a?

24 oktobar 2017 | Novosti | Štampa

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment 18.10.2017. godine, održana je javna debata na temu „Kako odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada u oblasti IKT-a?" gde su predstavnici vodećih IT kompanija u Novom Sadu razgovarali sa studentima studijskog programa Informatika.

Cilj javne debate bio je da se mladima ukaže na značaj IKT-a, da se upoznaju sa stanjem na tržištu rada u ovoj oblasti, ali i da se povežu sa potencijalnim budućim poslodavcima.

Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski mendžment, otvorio je debatu i izrazio veliko zadovoljstvo što su kompanije Vivify Ideas, Eipix Entertainment, Codecentric, Execom, WebUp, Denode prihvatile poziv Fakulteta i odlučile da postanu partneri u unapređenju obrazovanja budućih informatičara. Tokom debate studenti svih godina studijskog programa Informatika, ali i drugi zainteresovani studenti, imali su priliku da razgovaraju sa predstavnicima vodećih kompanija u oblasti IT koji su istakli brojne prednosti koje pruža IT sektor.
Na kraju debate, potpisani su sporazumi o saradnji sa svim navedenim kompanijama, čime je je studentima Informatike omogućena praksa u skladu sa njihovim preferencijama i interesovanjima.

Javna debata – Kako odgovoriti na stvarne potrebe tržišta rada u oblasti IKT-a?

e-upis