FIMEK akreditovao nauku u dva naučna polja

19 jul 2017 | Novosti | Štampa

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, uz veliko zalaganje rukovodstva i celokupnog naučno-nastavnog osoblja Fakulteta, akreditovan je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u dva naučna polja.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj akreditovao je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti tehničko–tehnoloških i društvenih nauka, jer je utvrdio da Fakultet ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i uslove propisane u članu 15. i 16. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti.
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžemnt je dobio dozvolu za dva naučna polja, što ga svrstava u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji obavljaju naučno-istraživački rad u društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom polju.

e-upis