Saradnja FIMEK-a i Južnog federalnog univerziteta iz Rusije

28 april 2017 | Novosti | Štampa

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment 28.04.2017. godine održan je sastanak povodom uspostavljanja saradnje sa Južnim federanim univerzitetom iz Rusije.

Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ugostio je u svom kabinetu predstavnicu Južnog federalnog univerziteta, Olgu Vasiljevnu Popov, koja je posetila Fakultet u pratnji prof. dr Mitra Lutovca. Sastanku su prisustvovali i doc. dr Radivoj Prodanović, prodekan za kvalitet i razvoj i doc. dr Radovan Valadisavljević, prodekan za nauku na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Prof. dr Dragan Soleša i Olga Vaseljevna Popov potpisali su sporazum o sradnji Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Južnog federalnog univerzitet.

Prilikom razgovora zaključeno je da buduća saradnja pruža mnoge mogućnosti, sa akcentom na zajedničkom radu na projektima, zatim razmeni nastavnih planova kao i nastavnih metoda i literatura, te saradnje u oblasti izdavačke delatnosti. Takođe, predviđena je i mobilnost studenata i nastavnog osoblja FIMEK – a. Uzajamno organizovanje seminara, simpozijuma i stručno naučnih konferencija je navedena kao još jedna od opcija ove saradnje.

e-upis