Nagrađeni najuspešniji u okviru projekta „Energija je svuda oko nas"

26 januar 2017 | Novosti | Štampa

Na završnoj svečanosti projekta „Energija je svuda oko nas" koja je održana 23. januara 2017. godine, u holu zgrade Pokrajinske vlade, uručene su nagrade najuspešnijoj osnovnoj i srednjoj školi u Vojvodini.

„Energija je svuda oko nas" je projekat koji je po sedmi put za redom realizovan u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini tokom 2016. godine, u suorganizaciji Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada – FIMEK, kao i uz svesrdnu podršku Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice i građevinske firme "Simprolit".

Prisutne je u ime domaćina pozdravio g. Mihalj Njilaš, pokrajinski Sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice. Skupu su se obratili i g. Anđelko Glavašević , ispred građevinske kompanije „Simprolit i prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment – FIMEK i univerzitetski profesor Slobodan Popov predsednik Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike, koordinator projekta. Pokrajinski Sekretar g. Mihalj Njilaš je u svom pozdravnom govoru istakao važnost i uspešnost ovog projekta, te je izrazio zadovoljstvo zbog priprema za nastavak ove akcije i u narednim godinama. On smatra da je za izgradnju energetski odgovornog društva, jedna od polaznih tačaka baš edukacija mladih.
Prof. dr Dragan Soleša pozdravio je prisutne ispred Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, koji je suorganizator i pokrovitelj ove manifestacije već četvrtu godinu za redom. Prof. dr Dragan Soleša je naglasio da FIMEK kroz ovu i slične akcije nastoji da pruži podršku i da svoj doprinos društvenoj zajednici i edukaciji mladih o najvažnijim temama današnjice. „Na ovaj način mi nastojimo da motivišemo učenike osnovnih i srednjih škola da se edukuju, da idu dalje, da studiraju i da ulažu dalje u sebe i svoj razvoj."
Prof. Slobodan Popov je govorio o suštinskoj važnosti ove manifestacije. „Energija je svuda oko nas" je manifestacija koja se odvijala u osnovnim i srednjim školama u AP Vojvodini tokom 2016. godine. Ovim projektom treba da se ukaže da oko nas postoje razni izvori i razne mogućnosti za iskorišćenje energije, a koje do sada nisu iskorišćene. S obzirom na to da su rezultati projekta zadovoljili, čak i prevazišli očekivanj, prof. dr Slobodan Popov smatra da je ovogodišnja realizacija još više doprinela promociji postavljenog cilja. Projekat je inoviran i obogaćen na bazi sugestija i iskustava iz prethodne realizacije. Manifestacija, u koju su uključeni učenici osnovnih i srednjih škola, predstavlja najcelishodniji put ka razvijanju odnosa prema energiji koja je sve veći problem civilizacije.
Učesnici projekta su svoja rešenja davali u nekom od modaliteta za koji su se slobodno opredeljivali: 1. Modeli ili makete, 2. Multimedijalne prezentacije, 3. Literarni radovi, 4. Likovni radovi. Na završnoj manifestaciji nagrađeni učesnici su demonstrirali svoje kreacije i rešenja do kojih su došli tokom akcije.
Za 2016. godinu, dve najuspešnije škole su Osnovna škola „Sveti Georgije" iz Uzdina i Hemijsko prehrambena škola iz Čoke. Beogradska firma „Simprolit" bila je sponzor računarske opreme koja je predstavljala nagradu za prvoplasirane. Nakon uručenja nnagrada i diploma najboljim školama, nagrade koje je obezbedio Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment, dodeljene su najboljim učenicima i mentorima u svim kategorijama. Na kraju, dodeljene su i Zahvalnice Centra za razvoj i primenu nauke, tehnologije i informatike kao nosioca projekta „Energija je svuda oko nas", Pokrajniskom sekretarijatu za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice, Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i građevinskoj firmi "Simprolit".

Nagradeni najuspšniji u okviru projekta „Energija je svuda oko nas“

e-upis