Potpisan ugovor sa Grupa Zastava vozila

08 jul 2016 | Novosti | Štampa

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment i Grupa Zastava vozila potpisali su Sporazum o saradnji kojim je predviđena saradnja na projektima, kao i pogodnosti za zaposlene u Grupi zastava vozila.

Predstavnici Fakulteta i GRUPA ZASTAVA VOZILA, Kragujevac u čijem sastavu su :

  • Zastava kamioni,
  • Zastava inpro,
  • Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika,
  • Zastava automobili,
  • Zastava specijalni automobili,
  • Zastava hortikultura,
  • Zastava rezervni delovi,

polazeći od zajednički iskazanih interesa i potreba ugovorne strane su se dogovorile da saradjuju u oblasti  permanentnog obrazovanja i osposobljavanja radnika GRUPE ZASTAVA VOZILA, kao i članova njihove uže porodice kojima je kroz ovaj sporazum odobren popust u iznosu od 10%. Pored toga, ugovorom je predviđena i  primena novih znanja iz oblasti prava i privrede, ekonomije i menadžmenta kojima fakulteti raspolažu i zajedničko učešće u izradi i realizaciji projekata u zemlji i inostranstvu.

Zaposleni u Grupi Zastava vozila, kao i članovi njihove uže porodice, pravo na pogodnosti ostvaruju uz priloženu potvrdu o zaposlenju i fotokopiju radne knjižice zaposlenog.

e-upis