Novosti

Ovde se nalaze novosti FIMEK-a kao i sva obaveštenja spojena u jedan feed na FIMEK-u i u drugim kategorijama (Kursevi, Alumni, Saradnja). Možete se pretplatiti na RSS Feed klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu.

19 jul 2017 | Novosti

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment FIMEK, Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, uz veliko zalaganje rukovodstva i celokupnog naučno-nastavnog osoblja Fakulteta, akreditovan je za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u dva naučna polja.

Nacionalni savet za naučni i tehnološki razvoj akreditovao je Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment za obavljanje naučnoistraživačke delatnosti u oblasti tehničko–tehnoloških i društvenih nauka, jer je utvrdio da Fakultet ispunjava uslove propisane Zakonom o naučnoistraživačkoj delatnosti i uslove propisane u članu 15. i 16. Pravilnika o vrednovanju naučnoistraživačkog i postupku akreditacije instituta, integrisanih univerziteta, fakulteta i centara izuzetnih vrednosti.
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžemnt je dobio dozvolu za dva naučna polja, što ga svrstava u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji obavljaju naučno-istraživački rad u društveno-humanističkom i tehničko-tehnološkom polju.

Opširnije...
07 jun 2017 | Novosti

Milica Mandić i Tijana Bogdanović, srpske tekvondiskinje, sa trenerom i osnivačem TK Galeb Draganom Jovićem 29.05.2017. godine održali su tribinu na temu ,,Put ka uspehu'' studentima FIMEK – a i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe.

Opširnije...
07 jun 2017 | Novosti

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment organizovao je međunarodnu naučnu konferenciju INOVAEDUCATION 2017 koja je posvećena inovacijama, komunikacionim tehnologijama i obrazovanju za nove generacije, koja je održana od 26-27.05.2017. godine u prostorijama Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Opširnije...
05 jun 2017 | Novosti

Maturanti iz cele Srbije 19.05.2017. godine su ponovo zaplesali čuveni maturantski ples kvadril, istovremeno s brojnim vršnjacima širom Evrope.

Opširnije...
28 april 2017 | Novosti

Na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment 28.04.2017. godine održan je sastanak povodom uspostavljanja saradnje sa Južnim federanim univerzitetom iz Rusije.

Prof. dr Dragan Soleša, dekan Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ugostio je u svom kabinetu predstavnicu Južnog federalnog univerziteta, Olgu Vasiljevnu Popov, koja je posetila Fakultet u pratnji prof. dr Mitra Lutovca. Sastanku su prisustvovali i doc. dr Radivoj Prodanović, prodekan za kvalitet i razvoj i doc. dr Radovan Valadisavljević, prodekan za nauku na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment. Prof. dr Dragan Soleša i Olga Vaseljevna Popov potpisali su sporazum o sradnji Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Južnog federalnog univerzitet.

Prilikom razgovora zaključeno je da buduća saradnja pruža mnoge mogućnosti, sa akcentom na zajedničkom radu na projektima, zatim razmeni nastavnih planova kao i nastavnih metoda i literatura, te saradnje u oblasti izdavačke delatnosti. Takođe, predviđena je i mobilnost studenata i nastavnog osoblja FIMEK – a. Uzajamno organizovanje seminara, simpozijuma i stručno naučnih konferencija je navedena kao još jedna od opcija ove saradnje.

Opširnije...
21 april 2017 | Novosti

Na Univerzitetu Privredna akademija u petak, 21. aprila 2017.godine održana je radionica „Usklađivanje srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovnima Evropske unije" u okviru Žan Mone modula: Pristupanje Srbije Evropskoj uniji, odobrenog za finansiranje od strane Evropske komisije, Izvršne agencije za programe iz oblasti obrazovanja, medija i kulture (EACE) .

radionica o usklađivanju srpskog zakonodavstva sa pravnim tekovinama EU

Opširnije...
e-upis