Novosti

Ovde se nalaze novosti FIMEK-a kao i sva obaveštenja spojena u jedan feed na FIMEK-u i u drugim kategorijama (Kursevi, Alumni, Saradnja). Možete se pretplatiti na RSS Feed klikom na ikonicu u gornjem desnom uglu.

22 novembar 2017 | Novosti

Udruženje „Libertas" pod pokroviteljstvom Gradske uprave za privredu Grada Novog Sada, organizovalo je manifestaciju „Slatka jesen novosadskih preduzetnika" koja se održala u petak 17. novembra 2017. godine na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment.

Opširnije...
22 novembar 2017 | Novosti

IT SEKTOR

Broj zaposlenih u programerskom sektoru stalno raste, stopom od gotovo 23 odsto godišnje, a Novi Sad u tome prednjači u odnosu na ostatak zemlje. Koliko god da se pojavi stručnjaka u oblasti IT sektora, svi bi se zaposlili u roku od nekoliko meseci. Pitanje je gde naći stručnjake? Gde je zapelo? Šta bi rešilo problem? Kako zvuči obećanje države da mora da razvija pet industrijskih grana, među kojima je i IT oblast? Da li je uspešnima potrebna podrška države? Hoće li se taj sektor, kao i do sada, razvijati spontano i to isključivo ličnom inicijativom. Posebnost IT sektora je to što iz bilo kojeg grada ili sela u Srbiji može da se radi za velike domaće i svetske kompanije od kuće. Srbija izgubi od 50 hiljada do 100 hiljada evra godišnje po inženjeru koji odluči da ode u inostranstvo. Naime, toliko se otprilike uloži u razvoj jednog IT stručnjaka u našoj zemlji. U Srbiji, ali i u svetu, IT stručnjaci vrlo lako nalaze zaposlenje. Kako ih zadržati?

Sagovornici:

  • Dragan Soleša - dekan fakulteta "Fimek" u Novom Sadu
  • Goran Trtica - student i moderator fakulteta "Fimek" u Novom Sadu
  • Dragana Đermanović - internet preduzetnica
  • Zoja Kukić - autorka u urednica "Startita"
  • Vuk Đukić - investicioni fond "South Central Ventures"
  • Tatjana Ostojić - izvršna direktorka "Bizita" i glavna urednica portala "PC Press"

Autorka emisije: Eržika Pap Reljin

Vise o ovome možete pogledati na ovom linku.

Opširnije...
21 novembar 2017 | Novosti

Okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’ održan je 09.11.2017. godine u amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, u okviru Žan Mone modula Erasmus + programa.

Na okruglom stolu su učestvovali prof. dr Vladimir Medović, rukovodilac projekta, Nikolas Bezel, šef I sektora operacija- Pravosuđe, unutrašnji poslovi i socijalna inkluzija Delegacije EU u Srbiji, prof. dr Zoran Pavlović, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu i prof. dr Jelena Vapa Tankosić, odobreni predavač u okviru projekta. Okrugom stolu su prisustvovali studenti Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment i Pravnog fakulteta za privredu i pravosuđe, kao i brojni stručnjaci iz oblasti prava.

Prof. dr Marijana Carić, predsednica Saveta Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu je otvorila debatu i govorila o značaju međunarodne saradnje kroz projekte, seminare, stručne konferencije i pre svega, razmenu studenata, kao i nastavnog osoblja. „Celoživotno učenje i usavršavanje se samo nameće zbog ubrzanog razvoja nauke na svim poljima i ukoliko ne prihvatimo takav koncept, nazadovanje, a ne samo stagnacija je zagarantovano.“ – istakla je prof. dr Marijana Carić.

Prof. dr Vladimir Medović je naglasio da će sporazum o stabilizaciji, koji je napravljen u periodu dok Srbija ne postane članica, regulisati ekonomske i političke odnose sa Evropskom unijom i bitno uticati na oblikovanje pravnog sistema Republike Srbije.

Nikolas Bezel, šef sektora delegacije EU u Srbiji je na Okruglom stolu istakao, da je bitno pre svega da budemo upućeni koji su to ključni izazovi sa kojima se Srbija suočava u procesu stabilizacije pridruživanja EU. Koje su to promene koje treba napraviti i uskladiti sa pravnim tekovinama Evropske unije, što predstavlja veliki značaj kako za Srbiju tako i za EU.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof.dr Zoran Pavlović i šef krivičnopravne katedre na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe, govoreći o najvećoj društvenoj isplativosti ulaganja u znanje i dalje usavršavanje i njihovom značaju za ukupan napredak društva, pozvao je prisutne studente da svojim idejama i projektima doprinesu razvoju položaja naše zemlje, kao istinske pripadnice evropske porodice naroda.

Na skupu je predstavljena i monografska studija prof. dr Vladimira Medovića i prof. dr Jelene Vape koja je rađena u okviru Žan Mone modula - Pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, a u kojoj su predstavljeni rezultati istrazivanja koje je sprovedeno u sudovima sa sedistem u Novom Sadu (Osnovni, Visi, Privredni i Apelacioni sud) o osposobljenosti sudija za primenu Sporazuma o stabilizaciji i pridruzivanju i pravnih tekovina EU. Stručne komentare o studiji su dali Olivera Pejak Prokeš, sudija Apelacionog suda u Novom Sadu kao i prisutni pravni stručnjaci.

Održan okrugli sto na temu ,,Izazovi u primeni sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju i pravnih tekovina Evropske Unije’’

Opširnije...
16 novembar 2017 | Novosti

Internacionalna izdavačka kuća "Oxford book" izdala je drugu enciklopediju uspešnih ljudi Srbije za 2016. godinu, gde se među najuspešnijim ljudima Srbije nalazi i prof. dr Jelena Bošković, Direktor kancelarije za Ekologiju i Inženjerski menadžmet u agrobiznisu, Fakulteta za ekonomiju i inženejrski menadžment u Novom Sadu. Oxford Enciklopedija sa dugogodišnjom tradicijom, drugi put objavljuje knjigu uspješnih ljudi Srbije, gde su uzeta u obzir isključivo profesionalna dostignuća. "Oxford's Book of Successful People of Serbia" je drugi srpski leksikon, priređen po sistemu "ko je ko", u kojem su pobrojane ličnosti iz različitih sfera društvenog života. U knjizi su navedene osobe koje su definitivno drugačije od drugih, koje su svojim stvaralaštvom, sposobnošću, talentom, ostavile trag koji je bio vredan da se zabeleži kroz njihove biografije.

Prof. dr Jelena Bošković dala je veliki doprinos svojom naučnim, liderskim sposobnostima u oblasti visokog obrazovanjana na više univerziteta u Srbiji, kako iz oblasti naučnoistraživačkog rada, zatim kao idejni kreator prvi visokoškolskih privatnih institucija u oblasti poljoprivrednih nauka u Evropi. Dosadašnjoj uspeh u karijeri gradila je u stalnoj razmeni znanja, unapredjenju kvaliteta visokoškolskih institucija, prenošenju znanja i formiranju kadrova, svojom neiscrpnom energijom u radu. Primer je univerzitetskog profesora i naučnika u jačanju individualnog i kolektivnog duha u naučno-istraživačkom radu. Prof. dr Jelena Bošković dobila zasluženo mesto među najuspešnijim ljudima Srbije.

Opširnije...
14 novembar 2017 | Novosti

Povodom obeležavanja 30 godina postojanja Erasmus + programa 19.10.2017. godine na Veleučilištu ,,Lavoslav Ružička’’ u Vukovaru, održana je svečana prezentacija i početak samog programa i projekata na kojem će Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, učestvovati i sarađivati kao jedna od partnerskih visokoškolskih ustanova iz Republike Srbije.

Svečanu sednicu i početak projekta otvorio je doc. dr Mirko Smoljić, dekan Veleučilišta ,,Lavoslav Ružička’’ koji je istakao značaj mobilnosti i razmene iskustva između visokoškolskih ustanova kao garanciju daljeg napretka naučnih procesa.

Tatjana Vučurević asistent na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment je prisutnim gostima i studentima Veleučilišta predstavila svoju matičnu ustanovu kao i Univerzitet Privredna akademija u Novom Sadu.

FIMEK će u naredne dve godine ravnopravno participirati u implementaciji Erasmus + programa pod nazivom Projekt 2017-1-HR01-KA 107-035067, koji govori o međunarodnoj mobilnosti nastavnika i studenata i time omogućiti viši nivo kvaliteta obrazovanja i osposobljavanja.

FIMEK jedan od partnera Erasmus + programu

     

Opširnije...
06 novembar 2017 | Novosti

U amfiteatru Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment 31.10.2017. godine održano je predavanju "Misli pametno - recikliraj" u okviru projekta GREEN FASHION, koje je održala prof.dr Jelena Kiurski, šefica katedre za Ekologiju.

Opširnije...
e-upis