Akreditacija

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja akreditovalo je Fakultet za ekonomiju inženjerski menadžment u Novom Sadu za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti.

Fakultet je dobio dozvolu za obavljanje naučno-istraživačkog rada u dva naučna polja: društveno-humanističko polje i tehničko-tehnološko polje i tako se svrstao u mali broj fakulteta u Republici Srbiji koji imaju akreditaciju za dva naučna polja. Na ovaj način Fakultet je podigao opšte i posebne kompetencije i u oštroj konkurenciji sa državnim fakultetima obezbedio prestižno mesto u društvu najboljih naučno istraživačkih visokoškolskih institucija.

NazivOnline pregledDownload
Odluka o akreditaciji visokoškolske ustanove

Pregled fajla

Download

Klikom na "download" možete preuzeti izabrani fajl. Klikom na "pregled fajla" otvorićete fajl direktno u modal prozoru. Uzmite u obzir da nisu sve konfiguracije pretraživača podržane. Vaš pretraživač mora primati "third party cookies" ili pregled neće biti moguć.


Spisak akreditovanih fakulteta i univerziteta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja možete pogledati ovde.


Više o akreditaciji Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment za obavljanje naučno-istraživačke delatnosti možete pogledati ovde.


e-upis