Mobilnost studenata i školovanje u inostranstvu

Treća godina na European School of Economics

Predstavnici European School of Economics rektor prof. dr Stefano D'Anna i izvršni direktor kampusa u Njujorku Alessandro Nomellini u srdačnom razgovoru sa predstavnicima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, prof. dr Marijanom Carić, rektorom Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu, doc. dr Majom Ćirić, prodekanom za nastavu na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment i doc. dr. Jelenom Vapom Tankosić, direktorom finansijskih institucija u Vojvođanskoj banci, bivšim studentom MBA studija na European School of Economics potpisali su Sporazum o međunarodnoj saradnji, što omogućava sledeće pogodnosti studentima Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment:

01 Studenti koji završe drugu godinu osnovnih akademskih studija na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment, mogu upisati bez diferencijalnih ispita treću i ukoliko žele i četvrtu godinu na European School of Economics koja ima svoje kampuse u Rimu, Milanu, Firenci, Londonu i Njujorku.

02 Studenti koji završe osnovne akademske studije na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, mogu upisati master studije na European School of Economics, što im otvara vrata za obavljanje stručne prakse u više od 1000 vodećih kompanija u svetu, s kojima European School of Economics ima potpisane sporazume.

03 Visina školarine za studente Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment koji se odluče da nastave školovanja na European School of Economics znatno je niža od tržišne cene koja je definisana za studente iz Evropske unije i SAD.

04 Studentima koji ne vladaju dovoljno engleskim jezikom, neophodnim za kvalitetno praćenje nastave, omogućeno je da uče engleski jezik 5 nedelja u kampusu u Londonu, potpuno besplatno, jer je to uključeno u školarinu.

Ovim sporazumom Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment nastoji da omogući svojim studentima da pod povoljnim uslovima mogu steći internacionalno obrazovanje i radno iskustvo u vodećim svetskim kompanijama.

Jedan semestar po izboru na PanEuropean University

U okviru našeg razvojnog plana i programa, koji između ostalog podrazumeva i razvoj međunarodne saradnje, došlo je do potpisivanja ugovora o naučnoj saradnji sa Pan Evropskim Univerzitetom u Bratislavi (PEU), koji trenutno važi za najbolje kotirani Univerzitet u Republici Slovačkoj.

U sklopu PEVS-a egzistiraju ukupno 4 fakulteta, a to su: Ekonomski, Pravni, Fakultet za informatiku i najnoviji od njih je Fakultet za masmedije (od školske 2009/10.) i svi su akreditovani od strane Ministarstva prosvete Republike Slovačke, kako za osnovne tako i za postdiplomske studije. PEU u svom sastavu ima i centre u Pragu i Brnu, u Beču i u Bratislavi i Zilini, na kojima ukupno studira nesto više od 10000 studenata. Nastava se izvodi na jezicima zemalja u kojima se centri nalaze, s tim da se od nove školske 2011/12 predviđa uvođenje kompletne nastave i na engleskom jeziku.

U okviru PEVS-a nalazi se i luksuzno opremljen Hostel sa kantinom, menzom, sportskim terenima i sl.

Ugovornim odnosom predviđena je razmena studenata koja se realizuje već u toku ove školske godine, sa svim pogodnostima koje naši studenti uživaju na PEU (obezbeđeno besplatno studiranje i smeštaj), razmena nastavno-naučnog osoblja, objavljivanje naučnih radova na bazi reciprociteta i sl.

e-upis
banner-eumaster-study