Kontakti za međunarodnu saradnju

Direktor Centra za međunarodnu saradnju
Direktor Centra za međunarodnu saradnju

MSc Olga Carić

+ Direktor Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
+ Kontakt: e-mail

Koordinator Centra za međunarodnu saradnju
Koordinator Centra za međunarodnu saradnju

Prof. dr Jelena Vapa Tankosić

+ Koordinator Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
+ Kontakt: e-mail

Koordinator Centra za međunarodnu saradnju
Koordinator Centra za međunarodnu saradnju

Doc. dr Dragan Ilić

+ Koordinator Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
+ Kontakt: e-mail

Referent Centra za međunarodnu saradnju
Referent Centra za međunarodnu saradnju

MA Kristina Marić

+ Referent Centra za međunarodnu saradnju Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu.
+ Kontakt: e-mail

e-upis
banner-eumaster-study