Na nivou Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu formiran je Centar za međunarodnu saradnju. Cilj osnivanja ovog centra jeste intenziviranje međunarodne saradnje u smislu aktivacije što većeg broja potpisanih ugovora i sporazuma o saradnji, kao i u smislu potpisivanja novih ugovora i sporazuma i proširivanje mađunarodne saradnje.

Saradnja sa privredom i međunarodna saradnja veoma su važan faktor razvoja Univerziteta Privredna akademija u Novom Sadu i Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu. Osnovni cilj međunarodne saradnje je realizacija zajedničkih projekata, mobilnost studenata i nastavnog kadra.

Univerzitet Privredna akademija i Fakultet za ekomomiju i inženjerski menadžment su se među prvima pridružili nacionalnoj mreži mobilnosti EURAXESS, 8. juna 2009. potpisivanjem Dekleracije o posvećenosti. Ova dekleracija podrezumeva preuzimanje moralnih obaveza u zajedničkim naporima da se olakšaju dolazna i odlazna mobilnost istraživača.

e-upis
banner-eumaster-study