Fimek youtube kanal

Fimek za 21 vek


Fimek za 21 vek
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
10 godina Univerziteta Privredna Akademija
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
EU Master Study Program - Završna konferencija
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

SEECEL
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
FIMEK nagrađuje znanje 2012
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
FIMEK nagrađuje znanje 2011
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Promocija u ekonomskoj školi u Pećincima
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Promocija u Gimnaziji u Inđiji
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
Promocija u TS Mihajlo Pupin u Inđiji Nikola Spasić direktor
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu

Izjava direktorke
Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu
 
e-upis