Statut Fakulteta

Statutom se uređuju osnovi organizacije, delatnosti, rukovođenje, upravljanje i poslovanje fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment, ovlašćenja i način rada njegovih organa, izvođenje studija, prava i obaveze nastavnog i nenastavnog osoblja i studenata, kao i druga pitanja od značaja za rad Fakulteta.

Statut Fakulteta možete preuzeti otvaranjem ove stranice.

Informator o radu i Popisna lista

Informator o radu i Popisnu listu inventara Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu, možete preuzeti otvaranjem ove stranice.

Ovde možete pogledati pravilnike Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu.

e-upis