Službe

Sekretar
Sekretar

Aleksandra Fimić

+ Sekretar
+ diplomirani pravnik
+ Kontakt: e-mail

Šef studentske službe
Šef studentske službe

Bojana Pešut

+ Šef studentske službe
+ Diplomirani pravnik
+ Kontakt: e-mail

Referent studentske službe
Referent studentske službe

Milana Bojović

+ Referent studentske službe
+ Kontakt: e-mail

Referent studentske službe
Referent studentske službe

Olgica Bodulić

+ Referent studentske službe
+ Kontakt: e-mail

Poslovi informacionog sistema
Poslovi informacionog sistema

Radivoj Borović

+ Poslovi informacionog sistema
+ Kontakt: e-mail

Knjižničar
Knjižničar

Milena Radović

+ Knjižničar
+ Kontakt: e-mail

e-upis