Menadžment

Predsednik Izbornog veća
Predsednik Izbornog veća

Prof. dr Dragan Soleša

+ Predsednik Izbornog veća
+ Tel: +381(0)21/400-484
+ Kontakt: e-mail

Predsednik Saveta Fakulteta
Predsednik Saveta Fakulteta

Prof. dr Marko Carić

+ Predsednik Saveta Fakulteta
+ Tel: +381(0)21/400-484
+ Kontakt: e-mail

e-upis