Evropa za mene

eu2me-eu

 

„Kroz debatu do znanja“ Kampanja podizanja svesti o procesu pridruživanja Srbije EU poglavlje 11

Projekat „Kroz debatu do znanja“ Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerziteta privredna akademija u Novom Sadu, se implementira kroz poziv „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) od strane Evropskog pokreta Srbije.

U okviru projekta održavaju se tri radionice, završna debata u cilju obogaćivanja nastavnog sadržaja i nastavnih celina, kao i medijska promocija i diseminacija rezultata istraživanja u oblasti pčelarenja.

Direktna korist koju će studenti i nastavnici Fakulteta imati je razumevanje uticaja liberalizacije trgovinskih odnosa sa EU, odnosno razumeće važnu ulogu obrazovnih institucija u kreiranju i implementaciji nacionalnih i međunarodnih strategija, propisa i programa za podršku lokalnog i regionalnog ekonomskog razvoja i prekogranične saradnje; a mentorski rad sa studentima i nastavnicima će doprineti povećanju informisanosti o inovacijama u pčelatsrtvu.

Planirane aktivnosti će uticati na podizanje svesti o potrebi unapređenja proizvodnje, odnosno proizvodnje meda sa većom dodatom vrednosti, povećanjem asortimana i inovacijama u proizvodnji i ponudi, odabirom dobre marketing strategije u skladu sa zahtevima jedinstvenog EU tržišta.

Primarna ciljna grupa su mladi, mediji i opšta populacija na celoj teritoriji Srbije. Takođe jedan od specifičnih ciljeva je i jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, univerziteta i stručne zajednice.

02 februar 2018 | Evropa za mene

epus

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu - FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao dugi deo projektnih aktivnosti. 24. januara 2018. godine u 17 časova je, u okviru projekta, održana radionica na temu „Inovacije u pčelarstvu“ koju je vodio prof. dr Dragan Soleša.

 fimek-logo

Opširnije...
02 februar 2018 | Evropa za mene

U okviru projekta „Kroz debatu do znanja“, poziva „Evropa za mene“ („Europe to Me“ / EU2ME) odobrenog za finansiranje od strane Evropskog pokreta Srbije, Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu FIMEK, Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, je implementirao prvi deo projektnih aktivnosti.

U okviru projekta održane su dve radionice, 17. decembra 2017. godine „Potencijali i mogućnosti izvoza meda - karakteristike izvoznog tržišta i sklonosti u potrošnji meda“ i „Evropske podsticajne mere i pravni okvir izvoza meda“. 

epus

Prvu radionicu „Potencijali i mogućnosti izvoza meda - karakteristike izvoznog tržišta i sklonosti u potrošnji meda“ je vodila prof. dr Svetlana Ignjatijević i tokom radionice izvedeni su sledeći zaključci i zapažanja:
Profil potrošača meda u Italiji: dominantno ženske osobe starosti od 20 do 40 godina, sa visokom stručnom spremom, iz jednočlanih, dvočlanih i višečlanih domaćinstava, sa prihodima od 1000-4000 eura. Potrošači su osobe koje se hrane zdravo i vežbaju, vole ukus meda i misle da je med zdrava namirnica. Med kupuju direktno od individualnih proizvođača u prodavnicama zdrave hrane. Italijani kupuju mala pakovanja, tokom cele godine i dominantan je uticaj prijatelja i porodice.
Postoji manja spremnost da se proba med iz Srbije I bili bi spremni da plate 5-10 eura za 1 kg meda. Takođe bi istakli da ne postoji navika da se med I proizvodi od meda kupuju u apotekama I prodavnicama zdrave hrane. Takođe je prisutna navika da se med kupuje, pored proizvođača I u prodavnicama I supermarketima.

fimek-logo

Opširnije...
02 februar 2018 | Evropa za mene

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu je 01.11.2017. godine svečano potpisao ugovor o finansiranju inovativnih projekata i informativnih kampanja.

epus

Na poziv se javilo 60 organizacija iz različitih krajeva Srbije. Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je jedan od 10 učesnika, čiji je predlog pobedio na konkursu „Evropa za mene" u organizaciji Evropskog pokreta u Srbiji.

fimek-logo

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment je započeo implementaciju projekta „Through debate to knowledge" - raising campaign on Serbia's EU accession process – Chapter 11, koji je podržan od strane Evropskog pokreta u Srbiji.

Opširnije...