Departman za inženjerski menadžment u agrobiznisu

Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment osnovao je Departman za inženjerski menadžment u agrobiznisu sa ciljem da u savremenim tokovima razvoja društva zadovolji rastuću potrebu za visoko osposobljenim liderima iz oblasti menadžmenta u poljoprivredi, koji će biti osposobljeni da organizuju i vode poljoprivrednu proizvodnju na visoko produktivnim osnovama.

Primarni cilj Departmana za inženjerski menadžment u agrobiznisu jeste da obrazuje buduće visoko kvalifikovane i motivisane lidere koji će doprineti razvoju i primeni naučno-tehničkih i tehnoloških dostignuća u planiranju, organizovanju, vođenju i kontroli u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji. Pored toga, Departman nastoji da kroz naučnoistraživački rad doprinese unapređenju i razvoju navedene naučne oblasti. Nastavno i naučno osoblje Departmana je uključeno i u naučnoistraživačke projekte međunarodnog, nacionalnog i lokalnog karaktera u okviru kojih se bave eksperimentalnim istraživanjima različitih područja poljoprivredne proizvodnje što doprinosi povezanosti studijskog programa s najnovijim naučnim saznanjima i osigurava kvalitet u osposobljavanju budućih stručnjaka.

Na Departmanu za inženjerski menadžment u agrobiznisu realizuje se studijski program Inženjerski menadžment u agrobiznisu koji je akreditovan na sva tri nivoa studija – osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama.

Tokom studija, studentima se pruža mogućnost da pored kvalitetnih i savremenih teorijskih znanja steknu i praktična znanja iz oblasti savremene polјoprivredne proizvodnje, novih tehnologija, upravlјanja kvalitetom, standardizacijom i sertifikacijom u proizvodnji hrane, odnosno studentu se pružaju sva neophodna i bitna znanja koja su rezultat najnovijih naučno-tehničkih i tehnoloških dostignuća iz navedenih oblasti. Na ovaj način studenti se osposobljavaju da kvalitetno i uspešno odgovore na sva pitanja i izazove s kojima je povezana polјoprivredna proizvodnja, te imaju realnu i kvalitetnu osnovu za zaposlenje u najrazličitijim organizacijama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom npr. mnogobrojnim organima javne uprave, u stručnim savetodavnim polјoprivrednim službama, polјoprivrednim institutima, zadrugama, državnim institucijama, inspekcijskim službama i ovlašćenim ustanovama za sertifikaciju i proveru kvaliteta polјoprivredno-prehrambenih proizvoda itd. Takođe, studeni imaju i mogućnost bavljenja naučnim i istraživačkim radom u okviru fakultetskih i univerzitetskih institucija.

e-upis