Departman za informatiku

Osnovan u inovativnom i savremenom okruženju Departman za informatiku na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment nastoji da svojim nastavnim i naučnoistraživačkim radom doprinese stvaranju visoko stručnog kadra spremnog da se suoči sa svim izazovima informatičkog doba.

Primarni cilj Departmana za informatiku jeste da studentima pruži kvalitetno znanje iz oblasti Računarskih nauka i Informacionih tehnologija, a u skladu sa savremnim naučno-tehnološkim trendovima na globalnom nivou. Takođe, Departman nastoji da kroz naučnoistraživački rad pruži svoj doprinos razvoju i unapređenju informatičkih nauka, kao i da kroz projektne i druge aktivnosti predstavlja primer dobre prakse u primeni i razvoju informacionih i komunikacionih tehnologija.

Departman za informatiku nudi akreditovan studijski program Informatika na osnovnim i master akademskim studijama. Tokom studija, studentima se pruža mogućnost da pored kvalitetnih i savremenih teorijskih znanja steknu i praktična znanja i veštine iz oblasti Računarskih nauka i Informacionih tehnologija kako kroz nastavne, tako i kroz vannastavne aktivnosti, a u cilju zadovoljenja zahteva koje nameće savremeno tržište rada, kao i sveobuhvatne pripreme studenata za uspešno zaposlenje i razvoj karijere.

Još jedan od ciljeva Departmana jeste da studentima kroz kvalitetno obrazovanje pruži brojne mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u preduzećima, opštinama, bankama, javnim ustanovama i organizacijama, školama i brojnim drugim institucijama na najtraženijim i najplaćenijim poslovima današnjice, poslovima iz oblasti Računarskih nauka i Informacionih tehnologija. Sticanjem zvanja diplomirani/master informatičar studenti su visoko osposobljeni za kvalitetno izvođenje nastave - Profesor računarstva i informatike u osnovnim i srednjim školama, kao i za poslove kao što su IT administrator, web developer, programer, software developer, web administrator, sistem administrator, mrežni administrator i itd.

Više iz ove kategorije « Departman za ekologiju
e-upis