Departman za ekonomiju

Departman za ekonomiju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment osnovan je sa ciljem da kroz proaktivni pristup nastavnom i naučnoistraživačkom radu doprinese stvaranju visoko stručnog kadra spremnog da se uključi u procese ubrzanog tehnološkog razvoja i brzih promena poslovnih metoda, postupaka i organizacije privrednih aktivnosti.

Primarni cilj Departmana za ekonomiju jeste da studentima pruži kvalitetno znanje iz oblasti ekonomije u skladu sa savremenim svetskim trendovima iz oblasti ekonomije i diplomatije, te da studenti ovladaju primenom naučnih i stručnih dostignuća za obavljanje poslova i izvršavanje zadataka u komercijalnim, finansijskim, računovodstvenim, marketinškim i drugim funkcijama poslovanja savremenih organizacija.

Takođe, Departman za ekonomiju nastoji da kroz naučnoistraživački rad pruži svoj doprinos razvoju i unapređenju ekonomske nauke, kao i da kroz projektne i druge aktivnosti predstavlja primer dobre prakse u primeni i razvoju poslovne ekonomije, međunarodne ekonomije, kao i ekonomske diplomatije.

Departman za ekonomiju nudi akreditovane studijske programe na sva tri nivoa studija.

Osnovne akademske studije:
  • Poslovna ekonomija i finansije
  • Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija
Studije na daljinu – DLS:
  • Poslovna ekonomija i finansije
  • Međunarodna ekonomija i ekonomska diplomatija
Master akademske studije:
  • Poslovna ekonomija i finansije
  • Ekonomsko – pravne studije Evropske unije
Doktorske studije:
  • Poslovna ekonomija

Tokom studija, studentima se pruža mogućnost da pored kvalitetnih i savremenih teorijskih znanja steknu i praktična znanja iz ekonomije i veštine vezane za poslovanje savremenih organizacija. Studenti se upoznaju sa teorijskim i praktičnim ekonomskim kategorijama iz oblasti mikroekonomije, makroekonomije, marketinga, menadžmenta, ekonomije poslovanja, računovodstva, finansija i bankarstva, o savremenom sistemu međunarodnih ekonomskih odnosa i procesa globalizacije i integracije, te tokom studija stiču znanja i veštine za analitičko rešavanje poslovnih problema iz oblasti upravljanja savremenim organizacijama.

Prioritetan cilj Departmana za ekonomiju jeste da studentima kroz kvalitetno obrazovanje pruži brojne mogućnost izbora zanimanja i zaposlenja u preduzećima, opštinama, bankama, javnim ustanovama i organizacijama, školama i brojnim drugim institucijama. Shodno tome, Departman osposobljava kadrove za radna mesta: finansijski menadžeri, finansijski analitičari, finansijski i investicioni savetnici, računovođe, bankari, menadžeri prodaje i nabavke, projektni menadžeri, marketing istraživači, PR menadžeri, planeri i organizatori poslovanja, kao i za sve ostale ekonomske poslove vezano za funkcionisanje savremenih organizacija.

Sticanjem zvanja diplomirani/master ekonomista studenti su visoko osposobljeni za uključivanje u procese savremenog privrednog i tehnološkog razvoja sa razvijenim preduzetničkim veštinama i sposobnostima za razumevanje praktičnih izazova menadžmenta, poslovne ekonomije, međunarodne ekonomije i ekonomske diplomatije, u vremenu u kojem živimo, što ih čini znatno konkurentnijim za uspešno zaposlenje i razvoj karijere.

e-upis