Departman za ekologiju

Departman za ekologiju na Fakultetu za ekonomiju i inženjerski menadžment posvećen je formiranju profesionalaca, naučnika i istaživača koji su kroz kvalitetno i sadržajno obrazovanje osposobljeni za liderske pozicije u oblasti ekologije i zaštite životne sredine.

Primarni cilj Departmana za ekologiju jeste da studentima pruži savremena i sveubuhvatna znanja i pripremi ih za uspešno delovanje i rešavanje problema na polju ekologije i zaštite životne sredine, pri čemu se poseban akcenat stavlja na pružanje studentima usko specijalizovanih znanja koja su potrebna za primenu principa ekologije i zaštite životne sredine pri upravlјanju organizacijama, planiranju, organizovanju i upravlјanju različitim vrstama događaja od značaja za razvoj i unapređenje životne sredine. Kroz svoj naučnoistraživački rad i rad na projektima Departman za ekologiju nastoji da doprinese unapređenju ekologije kao naučne discipline i podigne svest o značaju zaštite životne sredine.

Na Departmanu za ekologiju realizuje se studijski program Ekologija koji je akreditovan na sva tri nivoa studija – osnovnim akademskim, master akademskim i doktorskim studijama.

Tokom studija, studentima se pruža mogućnost da pored kvalitetnih i savremenih teorijskih znanja steknu i praktična znanja iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine. Na ovaj način studenti postaju osposobljeni da primenjuju stečena znanja pri rešavanju konkretnih, složenih poslovnih problema, kao i pri razvoju i vođenju naučnoistraživačkih projekata.

Po završetku doktorskih studija studenti postaju stručni i specijalizovani intelektualci kojima su na raspolaganju široke mogućnosti zapošljavanja u privrednim ili državnim organizacijama, fakultetima, ili istraživačkim centrima u zemlji i inostranstvu i to u sferi ekologije i zaštite životne sredine. Nakon završetka ovog studijskog programa na osnovnim akademskim, master akademskim ili doktorskim studijama studenti imaju mogućnost zapošljavanja kako u laboratorijama i agencijama koje se bave ekologijom i kontrolom kvaliteta životne sredine, tako i u inspekcijama, državnim agencijama, konsultantskim firmama iz oblasti ekologije i zaštite životne sredine, nevladinom sektoru za zaštitu životne sredine i edukaciju stanovništva, industriji i slično.

e-upis